تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی قم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

Agricultural Co-operative Housing Staff In Qom

پروژه ها
پنج شنبه, 29 بهمن 1394
منتشرشده در پروژه ها

پروژه 80 واحدی در دست احداث تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

از پروژه های در دست احداث تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم پروژه 80 واحدی واقع در خیابان عدالت میباشد که مشخصات آن بشرح ذيل است: پروژه 80 واحدی انسجام با رعايت مفاد توافق نامه فیمابین این شرکت و…
چهارشنبه, 21 بهمن 1394
منتشرشده در پروژه ها

پروژه 100 واحدی پردیسان تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

مشخصات پروژه 100 واحدی پرديسان عرصه مشاعی به شماره 1104 فرعی از 291 اصلی مفروز و مجزا شده از 1094 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 قم به آدرس پرديسان ، بلوار آزادی، بلوار 22 بهمن، خیابان اردیبهشت،…
f

اطلاعات تماس

بلوار محمد امین-میدان ارتش(ایران مرینوس)

جنب شرکت خدماتی و حمایتی

025-32603384

Email: info@tmkj-qom.ir

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم ميباشد .