تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی قم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

Agricultural Co-operative Housing Staff In Qom

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 779
منتشرشده در اخبار و اطلاعات
خواندن 22 دفعه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سال 99 شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

f

اطلاعات تماس

بلوار محمد امین-میدان ارتش(ایران مرینوس)

جنب شرکت خدماتی و حمایتی

025-32603384

Email: info@tmkj-qom.ir

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم ميباشد .