تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی قم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

Agricultural Co-operative Housing Staff In Qom

پنج شنبه, 06 دی 1397
منتشرشده در اخبار و اطلاعات
خواندن 843 دفعه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم سال 1397

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم سال 1397 تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم به شماره ثبت 526 و شماره شناسه ملی 10860954000

f

اطلاعات تماس

بلوار محمد امین-میدان ارتش(ایران مرینوس)

جنب شرکت خدماتی و حمایتی

025-32603384

Email: info@tmkj-qom.ir

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم ميباشد .