تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی قم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

Agricultural Co-operative Housing Staff In Qom

سه شنبه, 26 دی 1396
منتشرشده در اخبار و اطلاعات
خواندن 1038 دفعه

اطلاعیه شماره 95 بعنوان اعضای تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

از کلیه عزیزان عضو تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم دعوت میشود که در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 16 مورخه 96/10/28در محل مرکز آموزش جهاد کشاورزی واقع در خیابان امام با دستور کار: گزارش بازرس،گزارش هیئت مدیره، عملکرد مالی سال 95 شرکت، بودجه پیشنهادی سال 96و انتخاب بازرس تشکیل میشود حضور فعال داشته باشند.

مقدم همه عزیزان را گرامی میداریم.

 

                هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

f

اطلاعات تماس

بلوار محمد امین-میدان ارتش(ایران مرینوس)

جنب شرکت خدماتی و حمایتی

025-32603384

Email: info@tmkj-qom.ir

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم ميباشد .