تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی قم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

Agricultural Co-operative Housing Staff In Qom

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال1396
شنبه, 04 آذر 1396
منتشرشده در اخبار و اطلاعات
خواندن 1063 دفعه

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 1396 تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم به شماره ثبت 526 و شماره شناسه 10860954000

f

اطلاعات تماس

بلوار محمد امین-میدان ارتش(ایران مرینوس)

جنب شرکت خدماتی و حمایتی

025-32603384

Email: info@tmkj-qom.ir

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم ميباشد .